Formning

Det moment som tar mest tid i anspråk är formandet. Ljus blir inte raka av sig själva, tvärt om. Man måste ta i och bearbeta dem under stöpningens gång, men det gäller att veta precis när. Ger man sig på ljusen vid fel tillfälle förstör man dem istället.